top of page

Entomofood: toepassing van eetbare insecten in Westerse voedingsproducten

De consumptie van eetbare insecten of entomofagie wordt wereldwijd gepromoot als een van de maatregelen om de duurzaamheid en de zekerheid van de voedselproductie te garanderen. Het FAVV heeft in 2014 het in de handel brengen van tien insectensoorten voor humane
consumptie geregulariseerd. Zo komt het ontwikkelen van voedingsmiddelen op basis van eetbare insecten ook terecht bij Vlaamse voedingsbedrijven als mogelijke innovatiestrategie. De weg ligt open om eetbare insecten te verwerken in levensmiddelen. Er ontbreekt echter een
voor de voedingsindustrie toegankelijk plan van aanpak. Er zijn nog enkele horden te nemen, die een collectieve aanpak vereisen. In eerste instantie ontbreekt het aan bedrijven een concrete strategie om insectengebaseerde levensmiddelen te vermarkten. Ten tweede, op
praktisch vlak, stellen zich nog vragen op het gebied van de verwerkbaarheid van insecten op industriële schaal en is de afstand tussen insectenkwekers en levensmiddelenbedrijven nog groot.


De hoofddoelstelling van het project is om productinnovatie in de voedingsindustrie op basis van eetbare insecten te faciliteren. CEBUD voert in opdracht van LAB4FOOD het marktonderzoek uit.

 

Publicaties en lezingen

bottom of page