top of page

Meerdelige cursus Omdat je geld telt!: in groep werken aan financiële vaardigheden

In deze cursus worden vaardigheden aangeleerd en versterkt om zelfstandig je budget te beheren. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor cliënten van OCMW's of CAW's die stilaan meer verantwoordelijkheid opnemen in het beheren van hun budget.  Daarnaast kan de cursus ook interessant zijn voor organisaties die werken met personen met een beperkt(er) inkomen en hen willen helpen met het aanscherpen van financiële vaardigheden.

In de cursus wordt gebruikt gemaakt van het draaiboek 'Omdat je geld telt!'. Dat draaiboek kwam tot stand na een onderzoek naar groepshulpverlening. Het draaiboek bevat twaalf uitgewerkte sessies om in groep budgetteringsvaardigheden aan te leren en/of te versterken. De groepswerking richt zich op diverse thema's:

 • ordenen van administratie (sessie 2)

 • budgetteren van de inkomsten en uitgaven (sessies 3 + 4)

 • aankopen van producten (sessie 5)

 • omgaan met reclame en verleidingen (sessie 6)

 • assertiviteit en communicatie (sessie 7)

 • verwerven van inzicht in juridische aangelegenheden (sessie 8)

 • besparen van energie (sessie 9)

 • klaarmaken van gezonde en betaalbare maaltijden (sessie 10)

 • invloed van een beperkt inkomen op welzijn (sessie 11)

 • terugkomsessie na enkele weken (sessie 12)

De eerste vijf inhoudelijke sessies vormen een basismodule waarin kennis en vaardigheden aan bod komen die we noodzakelijk achten voor wie bewust met zijn budget wil omgaan. We raden daarom sterk aan om deze sessies samen en in de opgegeven volgorde aan te bieden. De volgorde van de overige sessies kan worden aangepast, en niet alle sessies hoeven aan bod te komen. De twaalfde sessie is een terugkomsessie na enkele weken. Ook deze bevelen we sterk aan.

Eenheidsprijs: info@cebud.be

​Kilometervergoeding:

0,3572 euro per kilometer

Als organisatie zorg je voor:

 • locatie

 • beamer

 • projectiescherm

 • koffie/thee

Elke sessie duurt 3 uur. Minimaal worden sessies 1, 2, 3, 4, 5 en 12 ingepland.

bottom of page