top of page

Archief lezingen en presentaties - 2012

 • Brodala, J. (2012). Motiveren in budgethulpverlening. Verdiepingsmodule schuldbemiddeling. Brussel: Vlaams Centrum Schuldenlast

 • Brodala, J. (08/06/2012). Inspiratievoormiddag 'Door schulden geraakt’. Hasselt: Limburgs Steunpunt OCMW's, Werkgroep budget- en schuldhulpverlening, in samenwerking met CAW Sonar

 • Peeters, N. (23/11/2012). Preventief & competentieversterkend werken via groepswerk, Vormingsactiviteit ‘Sociaal duurzame budget- en schuldhulp’. Roeselare: CAW Midden-West-Vlaanderen

 • Peeters, N., Storms, B & Thijs, P. (07/03/2012). Budgets de référence pour une vie digne: Quel est le revenu minimum nécessaire pour mener une vie digne en Belgique. Jambes

 • Peeters, N. (28/09/2012). REMI (Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen) en de effecten ervan in de hulpverlening, Schuldpreventie in de Westhoek - Vorming 4. Zonnebeke

 • Storms, B., Brodala, J., Dierickx, E. (27/12/2012). Effectief budgetmanagement. Hoe komen tot duurzame gedragsverandering. Methoden evalueren in het Sociaal Werk. Eerste dag van het onderzoek in het Sociaal Werk. Leuven: Associatie KU-Leuven

 • Storms B. (13/12/2012). De hoogte van het leefloon, genoeg om van te leven. Beter samenleven: 10 jaar recht op maatschappelijke integratie werkgroep 9. Brussel: POD MI

 • Storms B. (4/12/2012). Armoede bij ouderen in de Kempen. Tongerlo: OKRA Kempen

 • Storms, B. (27/11/2012). Effectief budgetmanagement. Workshop op eerste dag van het onderzoek in het Sociaal Werk. Leuven: associatie KULeuven

 • Storms, B. (25/10/2012 & 22/11/2012). Schulden afbouwen en menswaardig leven. Vormingssessie collectieve schuldenregeling. Leuven en Gent: Orde van de Vlaamse Balies

 • Storms, B. (19/10/2012). Referentiebudgetten en collectieve schuldenregeling. Studiemiddag: ‘Collectieve schuldenregeling’, Brussel: Commissie voor Juridische Bijstand Arrondissement Brussel

 • Storms, B. (6/10/2012). What income do (older) people need at the minimum for social participation? Reference budgets for social participation. Brussels: Age

 • Storms, B. & Peeters, N. (20/8/2012). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Eeklo: OCMW-raad

 • Storms, B. (19/06/2012). Reference Budgets for Social Participation, Thematic seminar on the impact of the crisis on older people. Brussel: Age

 • Storms, B. (5/6/2012). Effectief budgetmanagement. CAW Midden-West-Vlaanderen

 • Storms, B. (29/3/2012). Budget en schuldhulpverlening organiseren met uitzicht op succes. Gent: Trefdag VVSG

 • Storms, B. (23/3/2012). Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Leuven: OCMW

 • Storms, B. (8/3/2012). Kansarmoede in Vlaanderen. Beerse: lokaal armoedebeleid

bottom of page