top of page

Archief lezingen en presentaties - 2011

 • Storms, B. (5/02/2011). De Belgische budgetstandaard en de steunnormen in de Kempen. Postel: ACW Kempen

 • Storms, B. (12/02/2011). Garandeert je OCMW een menswaardig inkomen? Dag van de lokale mandataris. Leuven: Groen! Leuven

 • Storms, B. (14/02/2011). REMI in de Kempen. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te participeren aan onze maatschappij? Grobbendonk: OCMW Grobbendonk

 • Storms, B. (17/02/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Degustatiemoment onderzoek. Antwerpen: Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • Storms, B. (3/03/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Opzet, resultaten en valorisatie. KWB Malle

 • Storms, B. (24/03/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Opzet, resultaten en valorisatie. ACW Antwerpen i.s.m. Welzijnszorg

 • Storms, B. (31/03/2011). Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Opzet, resultaten en valorisatie. OCMW Ranst en OCMW Zandhoven

 • Storms, B. (27/04/2011). De rol van het OCMW inzake armoedebestrijding. Studiedag voor OCMW-secretarissen Kempen. Geel: K.H.Kempen

 • Storms, B. (7/05/2011). De budgetstandaard. Studiedag ‘lokaal armoedebeleid’ sp.a West-Vlaanderen. Brugge: provinciehuis Boeverbos Brugge

 • Storms, B. (9/06/2011). Reference budgets. Are they an alternative to the current poverty line? Conference ‘Growth, Social Protection and Inequality’. Sweden: Sigtuna: FISS

 • Storms, B. (28/06/2011). Over een leefbaar inkomen. Interview door Chris De Nijs op de studiedag 'Ook een stuk maand over op het einde van je geld?' Over een menswaardig inkomen, schulden en schuldbemiddeling. Oostende: provinciebestuur West-Vlaanderen

 • Storms, B. (4/10/2011). Armoede bestrijden op lokaal niveau. ‘Groeten uit Balen. Een studiedag over lokale armoedebestrijding’. Balen: Provincie Antwerpen i.s.m. OCMW Balen

 • Storms, B. (6/10/2011). Een menswaardig inkomen. Startavond van Welzijnszorg provincie West-Vlaanderen. Roeselare: Welzijnszorg

 • Storms, B. (11/10/2011). Kind van de Rekening. Kinderarmoede en de doeltreffendheid van de inkomensbescherming in België. Startavond van Welzijnszorg provincie Antwerpen. Malle: Welzijnszorg

 • Storms, B. (20/10/2011). CEBUD. Onderzoek en Valorisatie. Startevent van CEBUD. Geel: CEBUD

 • Storms, B. (21/10/2011). Referentiebudgetten en armoedebestrijding. Gespreksavond van Welzijnsschakel De Kar. Brecht: Welzijnsschakel De Kar

 • Storms, B. (14/11/2011). Een menswaardig inkomen voor ouderen. Lokaal armoedecongres: Hefbomen voor een lokaal beleid rond armoedebestrijding bij senioren. Bilzen: lokaal armoedecongres

 • Storms, B. (19/11/2011). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Essen: 't kabaske

 • Storms, B. (26/11/2011). Wat heeft een gezin minimaal nodig in Vlaanderen om te leven (en niet om te ‘overleven’)? Werken OCMW’s al met een budgetstandaard? Leuven: ACW

 • Storms, B. (29/11/2011). Faalt het armoedebeleid? Debat met Jos Geysels (Decenniumdoelen 2017), Magda De Meyer (adjunct-kabinetschef Armoede), Bérénice Storms (K.H. Kempen en Universiteit Antwerpen). Moderator: Jan Kint. Herentals: Welzijnszorg Antwerpen

 • Storms, B. (6/12/2011). Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit. Brussel: Vlaams Centrum Schuldenlast

 • Storms, B. (19/12/2011). Armoede onderzoeken, wat levert het op voor mensen in armoede? Antwerpen: Technicum-Noord, Centrum voor Volwassenenonderwijs

 • Storms, B. (16/12/2011). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Gastcollege UA 'Grondige studie van sociologie en beleid van sociale ongelijkheid'. Antwerpen: Universiteit Antwerpen

bottom of page